Obchodní podmínky

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. V případě nevyzvednutí nebo nepřevzetí zboží si provozovatel e-shopu vyhrazuje právo takovému zákazníkovi již neodeslat žádné zboží na dobírku.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat telefonicky nebo e-mailem pro ověření a upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

MOŽNOSTI PLATBY

Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet dvěma způsoby.

  1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)
  2. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, číslo účtu: 212693013 / 0600, Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Objednané zboží Vám bude připraveno a po připsání platby na náš účet bude odesláno nejpozději druhý den.

Dobírkou:

Zboží zaplatíte přepravní službě nebo na dodací poště při převzetí.

Hotově, osobní odběr:

V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím přepravní služby nebo České pošty.

V dodávce přepravní službou je zahrnuto pouze vyložení zboží u vchodu, přemístění na požadované místo je věcí osobní dohody s řidičem.

Řidič přepravní služby telefonicky informuje o dodání zboží cca 1 až 2 hodiny předem.

Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 48 hodin po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 24 hodin od obdržení platby).

Osobní převzetí je možné již následující den po obdržení objednávky, je však nutné se dohodnout předem telefonicky (běžně mezi 9:00-18:00 v kanceláři).

Ke každé dodávce zboží bude přiložena faktura, která slouží současně i jako dodací a záruční list.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak (např. bazarové zboží).

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Následně bude dohodnut způsob převzetí zboží k reklamaci a průběh jejího vyřízení.
  2. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu."

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží."

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat na poštovní adrese: Jan Mihuc, Horušice 110, 28573 Horušice, nebo na e-mailové adrese: info@e-regaly.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností."

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty."

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady."

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.".

2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese e-regaly.cz, Chotusice 46, 285 76 Chotusice. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů."

„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.".

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti."

2.3 „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě."

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde: Informace o zpracování osobních údajů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Fotka výrobní linky ve skladu firmy E-Regály.cz

O nás

Kdo jsme a co děláme?

Firma E-regály.cz se nachází na českém a slovenském trhu již přes deset let. Za tu dobu jsme vybudovali sklad u Kutné Hory, ve kterému většinu produktů držíme skladem. Disponujeme též výrobní linkou a jsme hrdým výrobcem policových regálů značky VARIMO, které se pyšní označením Český výrobek. Nabyté zkušenosti nám každý den pomáhají v řešení vašich přání a požadavků. Ať už se jedná o vybavení sklípku nebo o stavbu patrového skladu, je pro nás zákazník vždy na prvním místě. Naší nejlepší vizitkou jsou spokojení klienti, kteří se na nás opakovaně obrací nejen při zařizovaní skladů, ale i dílen.

Číst více